PROFIL KOMPANIJE
KEJ KOMERC

Slika upravne zgrade kompanije Kej Komerc
Kvalitet, bezbednost i pouzdanost - KEJ KOMERC


O KOMPANIJI KEJ KOMERC

Kompanija je osnovana 1993 god. Proizvodnja štampane ambalaže od aluminijumske, polipropilenske i PET folije je osnovna delatnost našeg društva. Naši prepoznatljivi proizvodi na tržištu su:

ALUMINIJUMSKI POKLOPCI

KVALITET IZNAD SVEGA

ŠTAMPANA FOLIJA ZA MASLAC

KVALITET IZNAD SVEGA

ŠTAMPANA FOLIJA ZA TOPLJENE SIREVE

KVALITET IZNAD SVEGA

OPP ETIKETE ZA BOCE

KVALITET IZNAD SVEGA

SHRINK SLEEVE ETIKETE

KVALITET IZNAD SVEGA

IN MOULD ETIKETE

KVALITET IZNAD SVEGA
Kvalitet, bezbednost i pouzdanost - KEJ KOMERC


OSNOVNA NAČELA POLITIKE KVALITETA KOMPANIJE KEJ KOMERC

Korporativne ciljeve ostvarujemo uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti proizvoda u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO14001:2015 i 22000:2018.

Kvalitet, bezbednost i pouzdanost proizvoda su poslovni prioritet svakog zaposlenog u Kej komercu.

KVALITET IZNAD SVEGA

Potpuna posvećenost upravljanju zaštitom životne sredine podrazumeva uspostavljanje ravnoteže između komercijalnih aspekata i aspekata životne sredine.

KVALITET IZNAD SVEGA

Kontinualno unapređenje organizacije rada u cilju razvoja novih tehnologija i racionalnog korišćenja prirodnih resursa.

KVALITET IZNAD SVEGA

Svi zaposleni u Kej komercu su trajno opredeljeni da dosledno i odgovorno sprovode usvojenu politiku društva sve u cilju realizacije zahteva naših kupaca.

KVALITET IZNAD SVEGA
Slika upravne zgrade kompanije Kej Komerc
KEJ KOMERC REFERENCE

Potvrda Našeg Uspeha
Jesu Naši Uspešni
Saradnici