Proizvodnja vrhunske ambalaže
najsavremenijom tehnologijom.
KEJ KOMERC

ŠTAMPA
REZANJE
KONFEKCIONIRANJE
SLIVARENJE

ŠTAMPA
VISOKE REZOLUCIJE

KEJ KOMERC TEHNOLOGIJE

Najsavremenija oprema za flexo štampu pruža mogućnost štampe do 9 boja sa UV i NC bojama. Repromaterijali koji se koriste u procesu proizvodnje sertifikovani su od ovlašćenih institucija i zadovoljavaju najstrožije kriterijume. Svoje ciljeve ostvarujemo uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednosti proizvoda u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS 14001:2015 i SRPS ISO 22000:2018.

REZANJE
PRECIZNO

KEJ KOMERC TEHNOLOGIJE

Svi materijali koji se koriste u procesu štampe se režu na zahtevane formate na savremenoj mašini za uzdužno rezanje/premotavanje fleksibilnih materijala. Mašina poseduje sistem za uzdužno vođenje trake i nezavisnu regulaciju zatezanja.

KONFEKCIONIRANJE
RAZNOVRSNO

KEJ KOMERC TEHNOLOGIJE

Raznovrsni oblici i dimenzije aluminijumskih poklopaca se dobijaju na preciznim mašinama za konfekcioniranje poklopaca. Precizne mašine i kvalitetni nemački alati od ojačanog čelika obezbeđuju savršeno rezanje. Kupcima možemo ponuditi i različite vrste pregova kojima se dobijaju različiti efekti štampe na poklopcu. Konfekcioniranje In mould etiketa se vrši na preciznim rotacionim štanc mašinama. Preciznost sečenja različitih oblika obezbeđuju savremena tehnologija i kvalitetni nemački alati.

SLIVARENJE
KVALITETNO

KEJ KOMERC TEHNOLOGIJE

Za visok kvalitet zavarenog creva u procesu sliviranja koristi se pouzdan način nanošenja lepka na foliju. Kvalitet i pozdanost zavarenog creva se proverava na mašini za inspekciju vara. Shrink sleeve etikete se formiraju na zahtevanu širinu i za različite oblike boca i čaša.

KEJ KOMERC REFERENCE

Potvrda Našeg Uspeha
Jesu Naši Uspešni
Saradnici