Info: +381 32 717 131
Kej Komerc d.o.o - logo
Tehnologije

TEHNOLOGIJE

ŠTAMPA

Najsavremenija oprema za flexo štampu pruža mogućnost štampe do 8 boja sa UV i NC bojama. Repromaterijali koji se koriste u procesu proizvodnje sertifikovani su od ovlašćenih institucija i zadovoljavaju najstrožije kriterijume (Treofan, Klockner, Aluflexpack, Flint group …)

Materijali koji se koriste u štampi su:

- Aluminijumska folija
- Poliproilen i polietilen
- PVC i PET
Sve to ostvarujemo uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom , zaštitom životne sredine i bezbednosti proizvoda u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO14001:2005 i HACCP.

REZANJE

Svi materijali koji se koriste u procesu štampe se režu na zahtevane formate na savremenoj mašini za uzdužno rezanje/premotavanje fleksibilnih materijala. Mašina poseduje sistem za uzdužno vođenje trake i nezavisnu regulaciju zatezanja. Minimalna širina trake na namotaču je 40mm.

KONFEKCIONIRANJE

Raznovrsni oblici i dimenzije Al poklopaca se dobijaju na preciznim mašinama za konfekcioniranje poklopaca. Precizne mašine i kvalitetni nemački alati od ojačanog čelika obezbeđuju savršeno rezanje. Kupcima možemo ponuditi i različite vrste pregova kojima se dobijaju različiti efekti štampe na poklopcu. Konfekcioniranje In mould etiketa se vrši na preciznim rotacionim štanc mašinama. Preciznost sečenja različitih oblika obezbeđuju savremena tehnologija i kvalitetni nemački alati.

SLIVIRANJE

Za visok kvalitet zavarenog creva u procesu sliviranja koristi se pouzdan način nanošenja lepka na foliju. Kvalitet i pozdanost zavarenog creva se proverava na mašini za inspekciju vara. Shrink sleeve etikete se formiraju na zahtevanu širinu i za različite oblike boca i čaša.

KAKO DO NAS

Radovana Grkovića bb
32300, Gornji Milanovac
Tel: +381 32 717 131
Tel: +381 32 711 022
Fax: +381 32 710 262
Email : kejkomerc@mts.rs

SERTIFIKATI

Sistem Menadžmenta Kvalitetom ISO 9001 Sistem Upravljanja Zaštitom Životne Sredine ISO 14001 Sistem Menadžmenta Bezbednošću Hrane ISO 22000 POLITIKA INTEGRISANIH SISTEMA MENADŽMENTA