Info: +381 32 717 131
Kej Komerc d.o.o - logo

O NAMA

Preduzeće Kej komerc je osnovano 1993 god. Proizvodnja štampane ambalaže od aluminijumske i polipropileske folije je osnovna delatnost našeg društva. Naši prepoznatljivi proizvodi na tržištu su: Al poklopci za mlekarsku i konditorsku industriju, štampana folija za maslac, štampana folija za topljene sireve, termoskupljajuće shrink sleev etikete, in mold etikete i etikete za boce.

Osnovna načela politike kvaliteta Kej Komerca:

- Kvalitet,bezbednost i pouzdanost proizvoda su poslovni prioritet svakog zaposlenog u Kej komercu.
- Potpuna posvećenost upravljanju zaštitom životne sredine podrazumeva uspostavljanje ravnoteže između komercijalnih aspekata i aspekata životne sredine.
- Kontinualno unapređenje organizacije rada u cilju razvoja novih tehnologija i racionalnog korišćenja prirodnih resursa.
- Svi zaposleni u Kej komercu su trajno opredeljeni da dosledno i odgovorno sprovode usvojenu politiku društva sve u cilju zadovoljenju potreba naših kupaca.
Sve to ostvarujemo uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom , zaštitom životne sredine i bezbednosti proizvoda u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO14001:2015 i 22000:2018.

REFERENCE

KAKO DO NAS

Radovana Grkovića bb
32300, Gornji Milanovac
Tel: +381 32 717 131
Tel: +381 32 711 022
Fax: +381 32 710 262
Email : kejkomerc@mts.rs

SERTIFIKATI

Sistem Menadžmenta Kvalitetom ISO 9001 Sistem Upravljanja Zaštitom Životne Sredine ISO 14001 Sistem Menadžmenta Bezbednošću Hrane ISO 22000 POLITIKA INTEGRISANIH SISTEMA MENADŽMENTA